Tu esi šeit
Sākums > Noderīgi > Vai tēva parādus var piedzīt no bērniem?

Vai tēva parādus var piedzīt no bērniem?

“Vai tēva parādus var piedzīt no bērniem? Dzīvojam vienā mājā. Tēvs par abiem saviem dēliem nekad nav rūpējies, vienīgi dažkārt atsviedis kādu minimālu summu savai meitai, kas dzīvo citur,” interesējas Kristīne no Ventspils novada.

Tikai pēc nāves, piesakoties uz mantojumu

Civillikums paredz, ka bērni par vecāku parādiem atbild tikai tad, ja vecāki ir miruši un bērni piesakās uz mantojumu, kas pēc vecākiem palicis. Ja vecāki ir dzīvi, tad viņiem pašiem jāatbild par saviem parādiem.

Vecāku parādi gan dažkārt var vērsties arī uz bērniem piederošu īpašumu, piemēram, ja bērni dzīvo kopā ar vecākiem parādniekiem un viņu dzīvesvietā atrodas mantas, kas pieder gan bērniem, gan vecākiem.

Tiesu izpildītāji šādos gadījumos var aprakstīt un apķīlāt šīs mantas, lai piedzītu parādu. Ja tā noticis, bērniem būs jāpierāda tiesu izpildītājam, ka konkrētā manta pieder tieši viņiem (ar čekiem u. tml.), vai arī, ja bērniem piederošā manta tomēr tiks aprakstīta, būs jāsniedz prasība tiesā un jālūdz izslēgt bērniem piederošo mantu no aprakstes dokumenta atbilstīgi Civilprocesa likuma 633. panta nosacījumiem.

Tie paredz – personai, kura uzskata, ka viņai ir kādas tiesības uz aprakstīto kustamo mantu vai nekustamo īpašumu, uz kuru vai tā daļu tiek vērsta piedziņa, jāsniedz prasība tiesā. Prasība par mantas izslēgšanu no aprakstes akta, piedziņas atzīmes dzēšanu zemesgrāmatā vai cita prasība jāiesniedz pret parādnieku un piedzinēju.

Ja manta aprakstīta, pamatojoties uz krimināllietas spriedumu daļā par mantas konfiskāciju, tad kā atbildētājus pieaicina notiesāto un finanšu iestādi. Ja manta jau pārdota, prasība jāiesniedz arī pret personām, kurām manta atdota. Ja tiesa apmierina prasību attiecībā uz nekustamo īpašumu, tad ieraksts zemesgrāmatā par īpašuma tiesību pāreju tā ieguvējam jāatzīst par spēkā neesošu.

Ja bērni dzīvo vecākiem piederošā nekustamajā īpašumā, kur viņiem nepieder domājamās daļas, un šis nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē, lai atgūtu kāda vecāka parādu, nekas cits neatliks – bērniem tomēr vajadzēs šo īpašumu atbrīvot kopā ar vecākiem.

Avots
BNP

Atbildēt

Top
×

Pievienojies mūsu Facebook lapai!

error: Content is protected !!