Tu esi šeit
Sākums > Latvijā > Igauņiem vērienīgi apbūves plāni Krasta ielā

Igauņiem vērienīgi apbūves plāni Krasta ielā

Igauņiem piederošs uzņēmums SIA Sudrabsala iecerējis vērienīgi mainīt Krasta ielas vaibstus Rīgā, paredzot tur pat 24 stāvu apbūvi.

Pašlaik norisinās detālplānojuma teritorijai Krasta ielā 33 (pēc adreses maiņas -Krasta ielā 1C), Rīgā publiskā apspriešana. Tās termiņš noteikts no 25.03.2019. līdz 23.04.2019 (ieskaitot). Detālplānojuma ierosinātājs ir SIA Sudrabsala, izstrādātājs SIA Metrum.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, attīstot un īstenojot 2005. gadā izstrādāto apbūves koncepciju – detalizējot daudzstāvu dzīvojamo ēku (9 līdz 24 stāvi) grupas izvietojumu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Saskaņā ar attīstītāja kopējo apbūves teritorijas attīstības vīziju, kvartālā starp Salu tiltu, Krasta ielu un Daugavu (vēsturiskās Zvirgzdu salas teritorijā) paredzēts radīt pievilcīgu, atpazīstamu un dzīvotspējīgu augstas kvalitātes pilsētvidi – ar labiekārtotu publisko zonu, kurā cilvēkiem būtu prieks dzīvot, strādāt un atpūsties. Lai to realizētu, teritorijā kopumā paredzēts attīstīt gan dzīvojamo, gan jaukta tipa apbūvi, kura apvieno darījumu, tirdzniecības un dzīvojamās teritorijas, un aktīvās publiskās zonas.

Realizējot augstbūvju attīstības vīziju, detālplānojuma teritorijā var uzbūvēt četras torņu tipa daudzstāvu ēkas, kas kopā ar pārējām apbūves kompleksā plānotajām ēkām veidos vienotu arhitektonisko kompleksu, ar izteiktu jaunās apbūves dominējošu siluetu Daugavas krastā.

Gājēju promenāde gar Daugavu nodrošinās publisku piekļuvi Daugavmalai, papildus rekreācijas un publiskās ārtelpas funkcijas; komerciāla un sociāla rakstura objekti, kā veikals, pirmsskolas bērnu iestāde, daudzstāvu autonovietne, dažādi biroji, kas izvietoti dažādās teritorijas vietās, nodrošina tās funkcionalitāti.

Projekta aprakstā norādīts, ka esošais apbūves siluets Daugavas labajā krastā veido salīdzinoši monotonu «apbūves sienu», īpaši skatā no Salu tilta un Krasta ielas. Šo esošo apbūves siluetu vēsturiskā Maskavas ielas dzīvojamā apbūve, kā arī salīdzinoši jaunākā Krasta ielas komercobjektu apbūve. Saskaņā ar spēkā esošo Rīgas teritorijas plānojumu.

Detālplānojums zemes vienībai Krasta ielā 1C, Rīgā detālplānojuma teritorijā ir atļauta apbūve ar maksimālo stāvu skaitu 24. Līdz ar to, jau pilsētas teritorijas plānojums paredz, ka detālplānojuma teritorijā plānotā apbūve var veidot kvartāla apbūves telpisko dominanti, ietekmējot un mainot esošo apbūves siluetu.

Saskaņā ar 2007./2009.gadā izstrādāto apbūves koncepciju Zvirgzdu salas pussalai gar Daugavas krastu bija plānots izbūvēt kopumā 13 ēkas –vienu biroju ēku, 11 daudzdzīvokļu ēkas 4līdz 24 stāvu augstumā ar 1804 dzīvokļiem, kā arī 3720 autostāvvietas.Starp abām ēku rindām tika plānota iela gandrīz 500 metru garumā. Lai piekļūtu kompleksam, plānots izbūvēt vietējās satiksmes transporta joslu no Krasta ielas, bet vēlāk pār Krasta ielu plānots izbūvēt gājēju tiltu.

BNP

Atbildēt

Top
×

Pievienojies mūsu Facebook lapai!

error: Content is protected !!