Tu esi šeit
Sākums > Latvijā > Mēneša laikā starptautiskās lidostas «Rīga» apkārtnē veikti 175 dronu lidojumi

Mēneša laikā starptautiskās lidostas «Rīga» apkārtnē veikti 175 dronu lidojumi

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (Civilās aviācijas aģentūra) ir veikusi bezpilota gaisa kuģu lidojumu monitoringu, kuru rezultāti liecina – starptautiskās lidostas “Rīga” apkārtnē mēneša laikā veikti 175 lidojumi. No tiem tikai divos gadījumos tālvadības pilotiem bija izsniegtas atļaujas lidojuma veikšanai. 

Civilās aviācijas aģentūra 2019. gada pirmajā ceturksnī izsniegusi 16 atļaujas lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģi (dronu), bet 2018. gadā visa gada laikā izsniegtas 58 atļaujas. Visvairāk atļauju tiek pieprasīts vasaras sezonā un gada nogalē, kad dronu piloti vēlas filmēt publiskus pasākumus. Tādēļ aicinām izvērtēt, vai plānotajam lidojumam nav nepieciešama atļauja un laikus to pieteikt. Lidojumu monitoringa laikā secināts, ka lielākā daļa lidojumu veikti bez atbilstošas atļaujas, par ko tālvadības pilotiem var piemērot administratīvo sodu. Jāuzsver, ka lidojumu monitorings tika veikts dronu vadīšanai nelabvēlīgos laikapstākļos.

Civilās aviācijas aģentūra norāda, ka būtiski palielinājies arī izskatīto administratīvā pārkāpuma lietu skaits par neatbilstošu dronu lietošanu. 2017. gadā tādas bija piecas, bet 2018. gadā – jau 32 administratīvā pārkāpuma lietas. 

No 2018. gadā izskatītajām administratīvā pārkāpuma lietām teju pusē jeb 14 gadījumos tika konstatēts, ka bezpilota gaisa kuģis nebija atbilstoši marķēts ar īpašnieka vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru. Izvērtējot administratīvā pārkāpuma apstākļus, tālvadības pilotiem nav piemērots administratīvais sods, bet veikta viņu konsultēšana par dronu lietošanas noteikumiem.

Septiņas administratīvā pārkāpuma lietas bija saistītas ar nesaskaņotu dronu izmantošanu militāro infrastruktūras objektu tuvumā. Izvērtējot administratīvo pārkāpumu lietu materiālus, trijiem tālvadības pilotiem piemērots administratīvais sods, bet pārējos gadījumos administratīvā lieta izbeigta, veicot skaidrojošu darbu par drošu dronu lietošanu.

Piecos gadījumos konstatēts, ka bezpilota gaisa kuģa lidojums veikts tuvāk par 50 metriem un virs infrastruktūras objektiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas un civilās aizsardzības nodrošināšanu. Visiem dronu pilotiem piemērots administratīvais sods.

Lai veiktu dronu lidojumus, atkāpjoties no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Civilās aviācijas aģentūrā jāiesniedz iesniegums bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšanai. 

Civilās aviācijas aģentūra atgādina, ka atļauju saņemšanas kārtība dronu pilotēšanai ir vienkārša. Persona, kura vēlas vadīt dronu vietās, kur nepieciešama atļauja, elektroniski parakstīts iesniegums jānosūta Civilās aviācijas aģentūrai uz e-pastu caa@caa.gov.lv. Atļauja tiks izsniegta elektroniski uz norādīto e-pastu. Likums paredz, ka Civilās aviācijas aģentūrai atļauja jāizsniedz viena mēneša laikā, tomēr praksē tā tiek izsniegta, ilgākais, trīs darba dienās. Vairāk laika atļaujas izsniegšanai nepieciešams, ja Civilās aviācijas aģentūrai jāveic lidojumu papildu saskaņošanas. Ievērojot, ka atļaujas saņemšanas kārtība nav sarežģīta, aicinām iedzīvotājus neriskēt, veicot nesaskaņotus lidojumus.

Civilās aviācijas aģentūra atgādina, ka pirms lidojuma ir jāizvērtē visi iespējamie riski, lai lidojums būtu drošs. Piemēram, lidojumu virs publisku pasākuma vietām jāsaskaņo ar pasākuma atbildīgo personu, kā arī jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja. Tāpat ir jāatceras, ka dronu lidojumi jāveic tikai dienas gaišajā laikā un tā lietošanas brīdī nepieciešams sevi identificēt, piemēram, ar apģērbu, cepuri vai atstarojošu vesti ar uzrakstu “Tālvadības pilots”.

Latvijas teritorijā drons drīkst pacelties līdz 120 metru augstumam, vienlaikus atceroties, ka pastāv arī būtiski ierobežojumi. Kontrolējamā gaisa telpā (kas aptver daļu Rīgas un Jūrmalas) lidojumi atļauti augstumā līdz 50 metriem. Lidojumi tuvāk par pieciem kilometriem starptautiskajai lidostai “Rīga” un “Liepāja” aizliegti vispār, bet pārējiem lidlaukiem nedrīkst lidot tuvāk par trīs kilometriem.

Tāpat dronu nedrīkst vadīt tuvu citiem gaisa kuģiem, lai neradītu sadursmes draudus. Aizliegums darbojas arī lidojumiem virs ar valsts drošību un aizsardzību saistītiem objektiem un to tuvumā. Tālvadības pilots nedrīkst būt alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Savukārt vadīt bezpilota gaisa kuģi virs vai tuvumā cilvēku pulcēšanās vietām ir atļauts tikai arī īpaši aprīkotiem droniem vai saņemot Civilās aviācijas aģentūras atļauju.

Bezpilota gaisa kuģu lietošanu nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”. Ar dronu lietošanas noteikumiem var iepazīties interneta mājas lapā www.likumi.lv, Civilās aviācijas aģentūras mājas lapā www.caa.lv un Facebook lapās “Pilotē dronu droši”. Aicinām iepazīties ar pilniem dronu lietošanas noteikumiem pirms lidojumu uzsākšanas.

Civilās aviācijas aģentūra atgādina, ka šobrīd notiek aktīvs darbs pie jaunu Ministru kabineta noteikumu izstrādes, kas tiks pieņemti tuvākā nākotnē un precīzāk noteiks lidojumu veikšanas kārtību, kā arī tālvadības pilotu tiesības un pienākumus.

BNP

Atbildēt

Top
×

Pievienojies mūsu Facebook lapai!

error: Content is protected !!