Tu esi šeit
Sākums > Latvijā > Pļēgurus vairs nevedīs uz policijas pagaidu turēšanas telpām

Pļēgurus vairs nevedīs uz policijas pagaidu turēšanas telpām

Šodien, 10. aprīlī, stājas spēkā grozījumi likumā “Par policiju”. Tajos nostiprinātas policijas darbinieku tiesības nogādāt atskurbtuvē personas, kuras pārmērīgā alkohola reibumā nav spējīgas nokļūt mājās vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev.  Vienlaikus precizētas policijas tiesības izmantot masu informācijas līdzekļus un sociālos tīklus, lai noskaidrotu tāda cilvēka personību, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, vai identificētu neatpazīta cilvēka līķi, tostarp katastrofu gadījumos.

Līdz šim likuma Par policiju 12. pants noteica, ka policijas darbiniekiem ir tiesības nogādāt personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, ārstniecības iestādēs vai mājoklī, bet, ja tas nav iespējams, – nogādāt tās policijas iestādē un turēt tur speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām. Minētā likuma 12. panta 9. punkts jaunajā redakcijā paredz, ka policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības minētās personas nogādāt iestādēs, kas sniedz atskurbšanas pakalpojumus (turpmāk tekstā – atskurbtuvēs), ārstniecības iestādēs vai mājoklī.

Policija nevar uzņemties risku nogādāt dzīvesvietā

Kā norāda Valsts policija (VP), grozījumu likuma “Par policiju” (turpmāk tekstā – grozījumi) 12. pantā mērķis ir juridiski nostiprināt policijas darbinieku tiesības nogādāt personas minētajās situācijās pašvaldību veidotajās atskurbtuvēs. VP vērš uzmanību, ka policija cilvēku mājoklī faktiski var nogādāt tikai gadījumos, ja viņu ir iespējams nodot tuvinieku aprūpē, jo personai, atrodoties stiprā alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibumā, veselības problēmas var rasties arī pēc tās nogādāšanas mājoklī, kā arī ar personu nav iespējams kontaktēties: “Policija nevar uzņemties risku nogādāt personu mājoklī, jo pēkšņu veselības problēmu dēļ var iestāties arī letālas sekas.”

Vienlaikus policijai nav iespēju personu nogādāt mājoklī gadījumos, kad persona ir bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieks) vai ir ārzemnieks, kurš kā tūrists uzturas Latvijā neilgu laika periodu un par kuru nav zināms, kāda vieta uzskatāma par šīs personas mājokli. Turpmāk atbilstoši veiktajiem grozījumiem primāri persona jānogādā atskurbtuvē, kurā personas veselības stāvokli uzraudzīs līdz tās atskurbšanai un nepieciešamības gadījumā sniegs medicīnisko palīdzību.

“Pašreiz policijas darbinieki arī nogādā un var nogādāt atskurbtuvē šādas personas, bet, ņemot vērā, ka ne visas pašvaldības ir izveidojušas atskurbtuves, kā arī pašvaldību izveidotās atskurbtuvēs uzņem tikai attiecīgā novada iedzīvotājus, atskurbināšanas pakalpojums vienlīdzīgi visu novadu iedzīvotājiem nav pieejams,” stāsta VP, norādot, ka ir arī pašvaldības, kuras noslēdz savstarpējus līgumus par šādu pakalpojumu izmantošanu blakus esošajās pašvaldībās.

Raksts turpinās nākamajā lapā!

BNP

Atbildēt

Top
×

Pievienojies mūsu Facebook lapai!

error: Content is protected !!